Новини

Епидемиологична обстановка в страната

Уважаеми АБОНАТИ,
Във връзка с епидемичната обстановка в страната и с цел ограничаване на контактите, "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД гр.Пазарджик ,считано от 16.03.2020г., временно преустановява отчитане показанията на водомерите. Начислението на консумираната вода ще се извърши служебно по реда на чл.23, ал.3 от Общите условия - въз основа на средния месечен разход от предходните два отчета. Можете също:
1.Да направите самоотчет на имейл на дружеството – office@vikpz.com, като посочите име на абоната, абонатен номер, номер на измервателен уред и показание.
2.На телефони на дружеството – 034/987 120, 034/444 340 или на телефона на Вашия инкасатор, който може да намерите в сайта на дружеството в раздел "График на отчитане"

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
13.03.2020Г.
13.03.2020