Плащане по банков път

Плащането по банков път става чрез вносна бележка или платежно нареждане. Начина на попълване е аналогичен за двата типа документи. Можете да видите какво се поpълва в различните полета на вносната бележка тук