Процедури по ЗОП


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.

„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”
04.04.2016г

Открита процедура по реда на чл.103 ал.1 от ЗОП
Решение №065 от 04.04.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 10.05.2016г.
Отваряне на офертите: 12.05.2016г. от 14:00ч.

Документация

Решение за промяна

21.04.2016г.:Отговор на въпрос_1

26.05.2016г.:Протокол_12,05,2016г.

26.05.2016г.:Решение за избор на изпълнител

Договор_Водомери_2016 цена,предложение за изпълнение

15.07.2016г.-Информация за сключен договор

19.07.2018 г.- Обявление за приключване на договор

 Дата на добавяне: 05.04.2016

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 – Доставка на 2 броя втора употреба товарни автомобили; ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап.”
22.02.2016г

Открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП
Решение № 041от 22.02.2016г

Краен срок за подаване предложение за участие: 23.03.2016г. - 16:00ч.
Отваряне на офертите: 25.03.2016г. - 14:00 ч.

Документация

 Технически характеристики за ОП1 и ОП2

28032016-Протокол от 25.03.2016г.-Плик №1

05.04.2016г. Съобщение: Отварянето на ценовите предложения - Плик №3 ще стане на 08.04.2016г от 10:00ч. - гр.Пазарджик, ул.Втори януари №6

06042016-Протокол от 05.04.2016г.-Плик №2

11042016-Протокол от 08.04.2016г-Прик №3

12042016_Решение_избор_Коли_2016г

22042016_Договор_Енлайтмент.

27042016_Договор_Тойота_

 27052016_Информация за сключен договор

08022017_Обявление приключен договор

08022017_Обявление приключен договор_2Дата на добавяне: 22.02.2016

„Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части за тях” за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
11.01.2016г.

открита процедура по чл.103 ал.1 от ЗОП
009 от 11.01.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 12,02,2016г до 14:00ч.
Отваряне на офертите: 16,02,2016г от 14:00ч.

Документация:Доставка на ПЕВП тръби

Отговор на въпрос: Отговор_1Отговор_2;

18.02.2016г_Протокол_Плик №1-Документи за подбор

Съобщение: Отварянето на плик №3 - Ценова оферта, ще стане на 07.03.2016г от 14:00 ч. в: гр.Пазарджик, ул.2-ри януари №6 залата на 4-ти етаж.

Протокол_Плик_2

Протокол_Плик_3_Ценови предложения

Протокол_класиране

17.03.2016г.:Протокол класиране

17.03.2016г.:Решение за избор на изпълнител

Договор_ПЕ тръби_2016 Обща цена

 05.05.2016г.Информация за сключен договор

30.04.2018г. Обявление за приключване на договорДата на добавяне: 11.01.2016

Закупуване на гориво за нуждите на ВиК в ликвидация -ЕООД гр.Пазарджик
07.12.2015г

Открита процедура - чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП
Решение № 0220 от 07.12.2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите: 07.12.2015г.

Решение;

Протокол_избор;

Решение_избор;

Договор_БСБ;

Договор борсово представителство;

Плащания_04,2016г

Информация за сключен договор

Обявление за приключил договорДата на добавяне: 07.12.2015

„КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ “ВиК – В ЛИКВИДАЦИЯ ” ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД”,
02.12.2015

открита процедура-чл.103, ал.1 от ЗОП
Решение № 0215 от 02.12.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 08.01.2016г.
Отваряне на офертите: 12.01.2016г от 14:00ч

Документация;

 Протокол_1_ваучери;Протокол_2

Протокол_3_Ваучери_2016

РЕШЕНИЕ_ИЗБОР_ВАУЧЕРИ_2016г.

Договор_2016г

 11032016_Информация за сключен договор

10032017_ОБЯВЛЕНИЕ_приключване на договор

 Дата на добавяне: 03.12.2015

„Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
25.09.2015г

Открита процедура по реда на чл.103 ал.1 от ЗОП
0163 от 25,09,2015г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 27,10,2015г. до 16:00ч.
Отваряне на офертите: 28,10,2015г. от 14:00ч

Документация:тук

Решение_БАГЕР

Договор_багер_2015

2511215_Информация за сключен договор

Плащания_багер

02022016_Информация за изпълнен договорДата на добавяне: 25.09.2015

„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на „ВиК в ликвидация”ЕООД, гр.Пазарджик”.
16.09.2015

Открита процедура
0158 /16.09.2015

Краен срок за подаване предложение за участие: 20,10,2015г
Отваряне на офертите: 21,10,2015г от 14:00ч

Документация

Образци

Протокол_1и2

Протокол_3_СА;

Решение_СА_2015

Договор_СА_2015-2017Ценово предложение

06.12.2017г.-Обявление за приключване на договор

25112015_Информация за сключен договор

Плащания по договорДата на добавяне: 17.09.2015

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции”. Обособена позиция 1- Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група СрН; Обособена позиция 2- Доставка на електрическа енергия ниско напрежение
15.09.2015г

открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП
0157 от 15,09,2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 19,10,2015г
Отваряне на офертите: 22,10,2015г от 14:00ч.

Документация и образци

Решение_Ел.Ен.

Обявление_Ел.Ен.

Разяснение_1

Протокол_Ел.Ен._Плик_2

Протокол_Ел.Ен.Плик_3

РЕШЕНИЕ_ЕЛ.ЕНЕРГИЯ_2015

Плащания по договор

ДОГОВОР_ЧЕЗ_2016

06012016_Информация за сключен договор

01022017_Обявление за приключил договорДата на добавяне: 16.09.2015

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на 3 броя нови леки автомобили- N1; ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап.”
13.05.2015г.

Открита процедура по реда на чл.103 ал.1 от ЗОП
084 / 13.05.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.06.2015г. до 16:00 ч.
Отваряне на офертите: 15.06.2015г. от 14:00 ч.

13052015-документация

16062015-Протокол_общ

17062015-Решение_избор

16072015-Договор_Тойота ; Приложения към договор Тойота

16072015-Договор_Дачия

16072015_Информация за сключен договор

Плащания_по договор

15072016_Информация за приключил договор_Дачия;

15072016_Информация за изпълнен договор_Тойота

 Дата на добавяне: 13.05.2015

„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”
21.04.2015г.

Открита процедура - чл.103 ал.1 от ЗОП
Решение № 060 от 20.04.2015г

Краен срок за подаване предложение за участие: 26.05.2015г. - 16.00ч.
Отваряне на офертите: 28.05.2015г-14.00ч. ВиК - Пазарджик

Документация_водомери_2015;

Общ протокол от 28.05.2015г.;

Решение за избор_водомери_2015;

Договор за водомери с приложения;

Информация за сключен договор

Плащания по договор:2015г-04.2016г

Информация за изпълнен договор

 Дата на добавяне: 21.04.2015


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.