Обява след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.

„ Доставка с включен транспорт чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72 - часови проби на помпени агрегати “
Публикувана на 20.03.2020г. ID:9097432

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 061 / 20.03.2020г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 08.05.2020г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 28.05.2020г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

20.03.2020г_Обява_ПА_2020;

20.03.2020г._Указания,спецификации, методика, образци, проект на договор;

20.03.2020г._Информация_АОП

18.05.2020_Информация АОП-удължаване срок

15.06.2020г._Протокол_ПА_2020г

28.07.2020г._Договор ПА_2020г; Предложение за изпълнение; Ценово предложениеДата на добавяне: 20.03.2020

„Закупуване и доставка на инертни материали: пясък, трошен камък: фракция 0-63 мм., фракция 0-40 мм., фракция 0-20 мм., с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември“
19.03.2020г. ID: 9097384

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 060 от 19.03.2020г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 03.04.2020г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 22.04.2020г. от 14:00ч. в гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

19.03.2020г._Обява за инертен материал._2020г.

19.03.2020г_Указания, техническа спецификация, образци, проект на договор;

19.03.2020г_Информация_АОП_инертен материал

06.04.2020г._Информация_АОП_инертен материал_удължаване срок

27.04.2020г._Протокол _инертни материалиДата на добавяне: 19.03.2020

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана
16.03.2020г с ID: 9097193

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 058 /16.03.2020 год.

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.04.2020 г. до 17:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 14.04.2020 г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж

16_03_2020г._Обява_ЖИБА;

16.03.2020г._Технически изисквания, образци,, документация, методика, проект на договор;

16.03.2020_Информация_АОП

03.04.2020г._Информация_АОП_удължаване срок

27.04.2020г._Протокол_ЖибаДата на добавяне: 16.03.2020

„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати, FLYGT“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени агрегати – „KSB“ – Приложение 3; 4. ОП 4: „Ремонт на помпени агрегати – Шнекови помпи SEEPEX – Приложение 4.
Информация в АОП № 9096758

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 045 от 28.02.2020г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 27.03.2020 г. до 17:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 26.03.2020 г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж

02.03.2020г._Обява за ремонт на ПА;

02.03.2020г._Документация, технически изисквания, образци, методика, проект на договор;

02.03.2020г._Информация_АОП

18.03.2020г._Информация АОП за удължаване на срока

31.03.2020г._Протокол

22.04.2020г._Договор_Ремонт ПАДата на добавяне: 02.03.2020

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2020 г . ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане; Обособена позиция 2: Застраховка „Злополука и заболяване”, включваща и професионално заболяване и трудова злополука; Обособена позиция 3 : Задължителна застраховка за определени категории персонал за риска „Трудова злополука”.
публикувана на 16.10.2019г. с ID:9093522

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3, т. 2 от ЗОП
Заповед № 197/11.10.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 30.10.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 12.11.2019г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - залата на 4-ти етаж

16.10.2019г._Информация до АОП_застраховки;

16.10.2019г._Обява_застраховки;

16.10.2019г._Изисквания, образци за попълване, проект на Договор;

31.10.2019г._Информация за удължаване на срок за получавене на оферти

09.12.2019г._Протокол_застраховки

06.01.2020г._Договор с Булстрад

06.01.2020г._Договор с Дженерали

06.01.2020г._Договор с ЖЗК СъгласиеДата на добавяне: 16.10.2019

„Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
Публикуване: 03.10.2019г. - ID: 9093086

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3, т. 1 от ЗОП
Заповед №175 / 03.10.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 14.10.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул.
Отваряне на офертите: 29.10.2019г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул.

03.10.2019г._Обява за обществена поръчка;

03.10.2019г.-Информация за публикувана обява;

03.10.2019г.- Технически изисквания, документация с указания, образци, проект на договор

11.11.2019_Протокол_асфалт

22.11.2019г._Договор_АсфалтПриложения към договораприложениеДата на добавяне: 03.10.2019

Доставка с включен транспорт чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72 - часови проби на помпени агрегати
Публикуване: 03.06.2019г. - ID: 9088788

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед №099 от 31.05.2019г

Краен срок за подаване предложение за участие: 13.06.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 04.07.2019г. от 14:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

03.06.2019г._ Обява _ПА;

03.06.2019г._Информация_АОП;

03.06.2019г._Указания, техническа спецификация, образци;

03.06.2019г._Проект на договор

14.06.2019г._Информация_АОП за удължаване на срок

10,07,2019г._Протокол_ПА_2019

16.07.2019г._Договор_ПА_2019г.; Приложения към договор_ПАДата на добавяне: 03.06.2019

Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана
18.04.2019г. - ID:9087606

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 082 от 17.04.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 30.04.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул.
Отваряне на офертите: 09.05.2019г. от 14:00ч. в гр.Пазарджик, ул.

18.04.2019г._Обява;

18.04.2019г._ Документация, техн. спецификации, изисквания, образци, проект на договор;

18.04.2019г_Информация_АОП;

02.05.2019г._Информация за удължаване на срока

14.05.2019г._Протокол

22.05.2019г._Договор;ПриложениеДата на добавяне: 18.04.2019

„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември”
18.03.2019г. с ID:9086776

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 055 от 18.03.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 28.03.2019г. до 17:00ч. на адрес гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 08.04.2019г. от 14:00ч. в гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

18.,03.2019г._Обява_инертни материали;

18.03.2019г._Указания, спецификации, образци, проект на договор;

18.03.2019г._Информация_АОП_инертни материали

29.03.2019г._Информация АОП за удължаване на срока

12.04.2019г._Протокол на комисия 

11.05.2019г._Договор_2019г,ПриложениеДата на добавяне: 18.03.2019

„ Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „В и К Услуги” ЕООД гр.Пазарджик
13.03.2019г. с ID:9086676

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 054 от 12.03.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 25.03.2019г до 17:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.2-ри януари" №6, деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 27.03.2019г. от 14:00ч.на адрес: гр.Пазарджик, ул.2-ри януари" №6, залата на 4-ти етаж.

13.03.2019г.-Обява_Банки;

13.03.2019г.-Указания, образци, декларации, проект на договор;

13.03.2019г.-Информация до АОП

29.03.2019г._Протокол_Банки_2019г.

25.04.2019г_Договор_ОББ с приложения;

25.04.2019г._Договор_ЦКБприложение;

25.04.2019г_Договор_ПИБприложениеДата на добавяне: 13.03.2019


За "Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г." публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.
За "Обяви след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от ЗОП" публикувани след 12.04.2020 г. натиснете тук.