Плащане чрез Български пощи

Във всички клонове на Български пощи по населените места.