Годишни финансови отчети

Информация за Годишния финансов отчет за 2018 година за "ВиК услуги" ЕООД Пазарджик (ЕИК 205323041)

Информация за Годишния финансов отчет за 2018 година за "ВиК в ликвидация" ЕООД Пазарджик (ЕИК 822106665)

Информация за Годишния финансов отчет за 2017 година за "ВиК в ликвидация" ЕООД Пазарджик (ЕИК 822106665)