Често задавани въпроси

Не мога да чета водомер. Как става това?
Годен ли е водомерът ?
Как да се самоотчета?

Отговор: Всеки месец можете да се самоотчетете в рамките на три дни. Това са един ден преди датата на предишното отчитане, на датата на предишното отчитане и един ден след нея. Например ако сте били отчетени на 5.01., вие можете да се самоотчетете на 4.02, 5.02, 6.02. Извън тези дати с оглед коректно отчитане на периода и изразходваните количества вода е невъзможно да се самоотчитате.

ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ВИК ПАЗАРДЖИК СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ПРИЕМЕ ВАШИЯ САМООТЧЕТ ПРИ СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО НЕГОВАТА КОРЕКТНОСТ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТЧЕТЕН ОТ НАШ СЛУЖИТЕЛ ПО ГРАФИК.

Как да си проверя сметката за вода?
Имам някакви допълнителни кубици за плащане. Защо?