Новини

Промяна в работното време на касите на ул. 2 януари №6 Пазарджик

Уважаеми АБОНАТИ,поради въвеждане на извънредно положение в страната свързано с възникването на пандемия от вируса SARS-CoV-2 (водещ до заболяване COVID-19) и предприемане на съответните мерки за защита от него, се налага промяна в работното време на касите на Дружеството. Работното време се променя както следва: от 08:00-12:00 часа и 13:00-17:00 часа (почивни дни събота и неделя). Промененото работно време ще бъде в действие за времето на извънредното положение в страна.

От Ръководството
18.03.2020