Новини

Нарушено водоподаване на 10.10.2019
Поради подмяна на електромер от страна на ЕВН България, на 10.10.2019г. ще бъде прекъснато ел. захранването на ПС "Звъничево" от 10:30 до 12:00 часа - за този период с. Звъничево ще е без водоподаване. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство. От Ръководството

Публикувано: 08.10.2019
Уведомление
Уважаеми абонати, Поради строително-монтажни работи на ул."Стоян Ангелов" в участъка на ул."Одрин" и Бошулско шосе, ще се извърши хиперхлориране, поради което водата няма да бъде годна за пиене от 15:00 часа на 07.10.2019г./понеделник/ до 08:00 часа на 08.10.2019г./вторник/. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство. ОТ РЪКОВОДСТВОТО 07.10.2019г.

Публикувано: 07.10.2019
Нарушено водоподаване на 04.10.2019
Поради подмяна на ел. мери от страна на ЕВН България, на 04.10.2019г. ще бъде прекъснато ел. захранването на следните помпени станции за следните периоди: * ПС "Говедаре" от 09:30 до 10:30 часа - за този период с. Говедаре ще е без водоподаване; * ПС "М. Конаре Пищигово" от 11:30 до 12:30 часа - за този период с. М. Конаре и с. Пищигово ще е без водоподаване; * ПС "Юнаците" от 14:30 до 15:30 часа - за този период с. Юнаците ще е без водоподаване. Извиняваме ...

Публикувано: 02.10.2019
Нарушено водоподаване в селата Ляхово и Братаница на 02.10.2019
Поради преместване на ел. таблото за измерване на ел. енергия от страна на ЕВН България, на 02.10.2019г. за периода от 11:00 до 12:00 часа ще бъде прекъснато ел. захранването на ПС "Ляхово Братаница", което от своя страна ще доведе до прекъсване на водоподаването в двете села (Ляхово и Братаница) за същия период от време. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство. От Ръководството

Публикувано: 01.10.2019
Уведомление
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД с ЕИК 822106665, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул. “ Втори януари“ № 6, представлявано от Димитър Вацев, Ви съобщава: От 01.11.2018г. функционира нов ВиК оператор под наименованието “Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД. Всички права, задължения и фактически отношения на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД са прехвърлени изцяло на “Водоснабдяване и канализационни услуги“ЕООД с ЕИК 205323041 със седал...

Публикувано: 28.08.2019
Режим на водоподаването в село Дебръщица
Поради недостиг на питейна вода в село Дебръщица в часовете на върхово потребление, причинен от високата консумация през последните дни и седмици, ВиК Пазарджик е принуден да въведе временно режим на водоподаването с цел акумулиране на необходимите количества вода във водоемите на село Дебръщица. За целта ще се спре водоподаването в цялото село Дебръщица от 02.09.2019г. до 08.09.2019г. за периода от 23:00 до 06:00 часа през нощта. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство. ...

Публикувано: 28.08.2019
прекъснато водоподаване
Уважаеми абонати, Поради строително – монтажни работи на ул.“Стоян Ангелов“ на 13.07.2019г. /събота/от 08:00 до 17:00 часа, водоснабдяването ще бъде преустановено на Парк "Стадиона" и прилежащите имоти в посока с.Драгор до бившото стрелбище. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство. ОТ РЪКОВОДСТВОТО 12.07.2019Г.

Публикувано: 12.07.2019
прекъснато водоподаване
Уважаеми абонати, Поради строително – монтажни работи на ул.“Стоян Ангелов“ на 12.07.2019г. /петък/от 08:30 до 17:00 часа, водоснабдяването ще бъде преустановено на горепосочената улица и по Ивайловско шосе. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство. ОТ РЪКОВОДСТВОТО 11.07.2019Г.

Публикувано: 11.07.2019
съобщение
Уважаеми абонати, Уведомяваме ви, че на 24.06.2019 г. (понеделник) за интервалите от време от 10:00 часа до 11:00 часа и от 16:00 до 17:00 часа ще има смущения във водоснабдяването на град Пазарджик, изразено в намалено налягане на водата, поради извършване на оперативни превключвания от страна ЕВН България. Извиняваме се за причиненото Ви неудобство! ОТ РЪКОВОДСТВОТО 21.06.2019Г.

Публикувано: 21.06.2019
прекъснато водоподаване
гр.Ветрен ще бъде прекъснато водоподаването от 10,00ч.на 18.06.19г. до 10,00ч. на 19.06.19г. Моля, да ни извините за неодобството.

Публикувано: 18.06.2019