Аварии

18.06.2015

Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в Мирянци.
Спиране на водата: Да
Очакван час за възстановяване на водоподаването: 14:00